Yoko Ono Screaming at Art Show! (Original)Lyrics:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHAAAOOOUUH
OW WO UH UH UHHAHAHAHA UHHAHAHAHA UHHAHAHAHA UHHAHAHAHA
UHHAOWHAOOH OOH HU UH OW!! OOH HU UH OW!! OOH HU UH OW!!
WAHA HOOHA HOOHA HOOHA HOOHA HOOHAHA HOOHA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHAHAHAHAHHAHAHAHA HAHA HAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HO HO HO (indistinguishable)
WOWOWOWOWOWOWOWOWOWO HUHOOHUHOOHOOHU HO HO….
WOHO OOHOOHOHA OOHOOHOHA OOHOOHOOHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAAHAHAHAHA AHA AHA AHAHAHAHAHAHOOHOOHAHA UHAHA UHAHA UHAHA UHAHA UHAHAHOOHAHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHA OOHHAHA OOHHAOH OOHHAHA OOHHAOH OOHHAHA OOHHAOH OOHHAHA OOHHAOH OOHHA AH HA HOO OH HO OOH HO OOOHHH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHA AHHA HAHA ha OHHAHAHA OHHAUAHOOHHAUAHOOHHAUAHOOHHAUAHAHAHHA AHHA AHAHA AHAHA aaaaaahhhhhhh….. (followed by a confided smirk)

Xem thêm các tin tức hot Trend khác tại https://congdongyoutube.com/wikipedia/wiki-trend/

Comments

comments

Support Cộng Đồng Youtube

Cảm ơn các bạn đã đọc các bài viết tại cộng đồng youtube, các bạn cần hỏi về youtube hay để lại comment chúng tôi sẽ giúp bạn nếu có thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *