Inbound Marketing là gì? | HubSpot | GrowSteakInbound Marketing là một phương pháp tiếp thị tập trung vào việc thu hút, giáo dục và trao quyền cho người tiêu dùng thông qua nội dung có liên quan mà thực sự giúp và hướng dẫn họ cho đến khi họ sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Con đường mua hàng ( Buyer’s Journey) này là cuộc hành trình của người mua, một quá trình thăm dò hoặc nghiên cứu đang hoạt động mà người mua phải trải qua, trước và dẫn đến việc mua thực tế. Nó gồm 3 giai đoạn: Nhận thức, cân nhắc và quyết định. ( Awareness, Consideration and Decision. )

HubSpot là công ty đi đầu về Inbound Marketing họ đã áp dụng vào chính doanh nghiệp của họ và đã thành công to lớn cho doanh nghiệp.

– Video đã được Team GrowSteak dịch phụ đề từ video gốc:

– Xem thêm tại:

– Liên kết tới FB của GrowSteak:

Xem thêm các bài viết về Marketing tại https://congdongyoutube.com/wikipedia/marketing/

Comments

comments

Support Cộng Đồng Youtube

Cảm ơn các bạn đã đọc các bài viết tại cộng đồng youtube, các bạn cần hỏi về youtube hay để lại comment chúng tôi sẽ giúp bạn nếu có thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *